Garanti

Vores garanti er som vores senge. Lidt ud over det forventelige.

Flueben

Hos Drømmeland går vi langt for vores kunder og derfor stiller vi dig langt bedre end ved den lovpligtige reklamationsret, ved at yde 30 måneders GARANTI på alle vores varer, med mindre andet er angivet.

Undtaget er dog udstillingsmodeller, hvor der ydes 24 måneders garanti.

På boligtekstiler, dyner og puder etc. ydes der dog kun 24 måneders reklamation, med mindre andet angivet.

Ud over de 30 måneders garanti ydes der på flere af vores produkter en udvidet garanti, som beskrevet herunder.

MAGNA & NEXUS

 • 25 år på fjeder- og rammebrud.
 • 8 år på motorer.

MASTERBED

 • 15-25 år på fjeder- og rammebrud, afhængigt af model.
 • 5 år på motorer.

SVANE

 • 25 år på fjeder- og rammebud, samt på IntelliGel.

TEMPUR

 • 10 år på madrasser og topmadrasser.
 • Op til 10 år på sengerammer, gavle og bunde.
 • 5 år på motorer og fjernbetjening.
 • 3 år på alle puder.

Urban

 • 15 år på fjeder- og rammebrud.
 • 5 år på motorer.

Kaagaard

 • 7 års garanti på fasthed på skum i madrasser.
 • 2 års garanti på øvrige produkter.

GENERELLE BETINGELSER

Garantien omfatter materiale- og/eller fabrikationsfejl og i tilfælde af sådanne fejl vil fejlen blive udbedret i henhold til nærværende garantibetingelser. Hvis en fejl ikke kan udbedres, kan produktet i henhold til betingelserne erstattes med et identisk produkt eller et tilsvarende produkt af samme værdi, hvis det originale produkt ikke længere fremstilles. Ellers tilbyder vi en passende tilbagebetaling.

Hvorvidt en berettiget reklamation afgøres med udskiftning, reparation eller kompensation, sker alene efter Drømmelands skøn, medmindre andet er angivet i nærværende garantibetingelser.
Garantien dækker ikke fejl eller beskadigelser som følge af uhensigtsmæssig håndtering (f.eks. på grund af overbelastning), forkert eller ukyndig brug eller som følge af normal slidtage.

Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Drømmeland, skal påberåbes inden 2 måneder efter at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive, og på forlangende, vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til Drømmeland.

Ifølge købelovens § 83, stk. 1 ophører retten til at gøre mangelsindsigelse gældende to år efter modtagelsen af varen.

Ved enhver henvendelse vedr. reklamation skal der kunne fremvises gyldigt købsbevis.

ANDRE GARANTIBETINGELSER

Hvis en del repareres eller udskiftes inden for garantiperioden, vil der påløbe en ny garantiperiode for denne specifikke del.

SÆTNING - MADRASSER OG TOPMADRASSER

Efter 1 års brug kan højden være reduceret med op til 1,5 cm på forskellige steder som følge af kroppens tryk. Da dette er normalt, er en sådan reduktion ikke omfattet af garantien. Efter 5 års brug kan højden være reduceret med op til 2 cm på forskellige steder som følge af kroppens tryk. En reklamation over en højdereduktion som følge af kroppens tryk er således ikke omfattet af garantien, hvis reduktionen er mindre end ovennævnte målangivelser.

AFVIGELSER - LÆNGDE OG BREDDE

Da madrasser har en tolerance på +1/-1 cm, vil en afvigelse i den nominelle længde, bredde eller højde inden for denne tolerance ikke være omfattet af garantien. Denne metode er baseret på standarden NEN-EN 1334.

FORBRUGERES RETTIGHEDER EFTER LOVEN

Forudsat at køberen er en forbruger og således ikke handler som led i sit erhverv, vil intet i denne garanti indskrænke køberens rettigheder efter ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder særligt den almindelige reklamationsfrist på 24 måneder i henhold til købeloven.

Har du spørgsmål eller i tvivl om din garanti, er du velkommen til at rette henvendelse på info@droemmeland.dk